Kategorijas
Jaunumi Pasākumi

Praktiskas apmācības darbam ar BIS funkcionalitāti no lietas uzsākšanas līdz nodošanai ekspluatācijā 24.10.2023

SEMINĀRU VAR KLAUSĪTIES MĀCĪBU CENTRĀ VAI ATTĀLINĀTI.

Lektors: V. Duša, BIS Eksperts, Tavs konsultants BISAM.
Ar BIS kopdarbībā jau no 2014 gada, ikdienā nodarbojas ar apmācībām, konsultācijām par BIS funkcionalitāti un tās problēmsituācijām, piedalās BIS attīstības darba grupās.

Vebināra laikā tiek apskatīts vienas būvniecības lietas dzīves cikls no tās uzsākšanas līdz nodošanai ekspluatācijā.
Vebināra laikā tiek izskatīti arī jaunākie uzlabojumi BIS funkcionalitātē.

Semināra tēmas: 

 • BIS galvenās sadaļas (BISP, BIS, BIS2)
  • Darba vietas apskats (meklētājs, sadaļas būvniecības lietā, paziņojumi, saskaņojumi u.c.)
  • Prakses datu, pilnveides, izglītības datu ievade
  • Ko darīt, ja ikdienas darbībā ar BIS nepieciešama palīdzība? (palīdzības sadaļa, konsultācijas, problēmas pieteikums)
 • Būvniecības lietas izveide
  • Kompetents / nekompetents ierosinātājs
  • Projektētāju komandas izveide
  • Pilnvarojumi, deleģējumi , pārpilnvarojumi
  • Projekta dokumentācijas ievade
 • Minimālā projekta iesniegšana būvvaldē
 • Tehnisko noteikumu pieprasīšana un saņemšana
 • Projekta skaņojumu pieprasīšana un saņemšana
 • 
Darbības, ja iesniegtie dokumenti ir jāpapildina «Gaidīt uz klienta» / «Trūkst informācijas»
 • Projektēšanas nosacījumu izpildes iesnieguma iesniegšana
 • Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes iesniegums
 • Atzinumu pieprasīšana un saņemšana
 • Apliecinājums par būves vai tās daļas gatavību ekspluatācijai
 • Gaidāmie jaunumi

Semināra beigās Jūs saņemsiet apliecinājumu par semināra noklausīšanos. Kursu apmeklējums dod kvalifikācijas punktus būvprakses sertifikāta iegūšanai un sertificēto būvspeciālistu prakses uzraudzībai. Apliecības saņemsiet elektroniski. 

Pieteikties var šeit:https://lbskonsultants.lv/seminari/praktiskas-apmacibas-darbam-ar-bis-funkcionalitati-no-lietas-uzsaksanas-lidz-nodosanai-ekspluatacija-24-10-2023/