Kategorijas
Jaunumi Pasākumi

28.09.2023 notiks seminārs “Kā neapmaldīties BIS funkcionalitātes labirintos”

SEMINĀRU VAR KLAUSĪTIES MĀCĪBU CENTRĀ VAI ATTĀLINĀTI.

Lektors: V. Duša, BIS Eksperts, Tavs konsultants BISAM
Ar BIS kopdarbībā jau no 2014 gada, ikdienā nodarbojas ar apmācībām, konsultācijām par BIS funkcionalitāti un tās problēmsituācijām, piedalās BIS attīstības darba grupās.

Vebināra laikā tiek apskatīti arī jaunākie uzlabojumi BIS funkcionalitātē.

Semināra tēmas:

 • BIS galvenās sadaļas (BISP, BIS, BIS2)
  • Darba vietas apskats (meklētājs, sadaļas būvniecības lietā, paziņojumi, saskaņojumi u.c.)
  • Prakses datu, pilnveides, izglītības datu ievade
  • Ko darīt, ja ikdienas darbībā ar BIS nepieciešama palīdzība? (palīdzības sadaļa, konsultācijas, problēmas pieteikums)
 • Dalībnieku piesaiste būvniecības lietai
  • Pilnvarojumi
  • Pārpilnvarojumi
  • Deleģējumi
  • Iesaistot būvvaldi
  • Būvdarbu līgumi (elektroniskais būvdarbu žurnāls)
 • Kā izvēlēties iesnieguma veidu
  • būvniecības iesniegums
  • paskaidrojuma raksts
  • vēsturiskais būvniecības iesniegums
  • Iesniegt minimālo vai pilno būvprojektu
  • Būvniecība kārtās
 • Kā sagatavot iesniegumus, pieprasījumus un iesniegt
  • Kā speciālistu pievienot būvkomersantam BIs reģistrā
  • Iesniegums darbībām ar sertifikāta sfēru/ām
  • Tehnisko noteikumu pieprasīšana un saņemšana
  • Projekta skaņojumu pieprasīšana un saņemšana
  • Projektēšanas nosacījumu izpildes iesnieguma iesniegšana
  • Iesniegums par izmaiņām būvprojektā
  • Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes iesniegums
  • Iesniegums par izmaiņām būvatļaujā
  • Atzinumu pieprasīšana un saņemšana
  • Apliecinājums par būves vai tās daļas gatavību ekspluatācijai

Semināra beigās Jūs saņemsiet apliecinājumu par semināra noklausīšanos. Kursu apmeklējums dod kvalifikācijas punktus būvprakses sertifikāta iegūšanai un sertificēto būvspeciālistu prakses uzraudzībai. Apliecības saņemsiet elektroniski. 

Pieteikties var šeit https://lbskonsultants.lv/seminari/ka-neapmaldities-bis-funkcionalitates-labirintos28-09-2023/