Kategorijas
Pasākumi

Tiekamies 20.12.2022 klātienē vai attālināti, lai apgūtu iemaņas darbam ar BIS. Uzsāksim lietu, izveidosim komandu, sagaidīsim PN izpildes iesnieguma akceptu no būvvaldes puses.

Vebināra laikā tiek apskatīts vienas būvniecības cikls no uzsākšanas līdz pn izpildes iesnieguma akceptam būvvaldē. Vebināra laikā tiek paskatīti arī jaunākie uzlabojumi BIS funkcionalitātē.

Semināra tēmas: 

 • Kompetents / nekompetents ierosinātājs
 • Būvniecības lietas izveide
 • Projektētāju komandas izveide
 • Pilnvarojumi, deleģējumi , pārpilnvarojumi
 • Projekta dokumentācijas ievadīšana
  • manuāli
  • automātiskās augšupielādes faila sagatavošana un augšupielāde
 • Minimālā projekta iesniegšana būvvaldē
 • Tehnisko noteikumu pieprasīšana un saņemšana
 • Projekta skaņojumu pieprasīšana un saņemšana
 • Trešo pušu saskaņojumu pieprasīšana un saņemšana
 • Darbības, ja iesniegtie dokumenti ir jāpapildina
  • «Gaidīt uz klienta» / «Trūkst informācijas»
 • Projektēšanas nosacījumu izpildes iesnieguma iesniegšana
 • Izmaiņas projektā būvdarbu gaitā
 • Papīra lietu elektronizēšana (vēsturiskais iesniegums)
 • PIPA – Prioritārā investīciju projekta atzīme
 • KPP – Klusēšana piekrišanas princips

Semināra beigās Jūs saņemsiet apliecinājumu par semināra noklausīšanos. Kursu apmeklējums dod kvalifikācijas punktus būvprakses sertifikāta iegūšanai un sertificēto būvspeciālistu prakses uzraudzībai. Apliecības saņemsiet elektroniski.