Kategorijas
Jaunumi

Laipni aicināti 21. martā uz vebināru/semināru, kurā izskatīsim elektroniskā būvdarbu žurnāla funkcionalitāti un tās jaunumus!

Seminārā var piedalīties webex platformā vai klātienē LBS konsultants mācību centra telpās.

Vebinārā tiks izskatīti sekojoši jautājumi:
Kā piekļūt būvdarbu žurnālam?
Kā es varu darboties no uzņēmuma profila? (Deleģējumi/pilnvarojumi)
Kā veicama būvdarbu žurnāla konfigurācija?
Kā veicama būvizstrādājumu konfigurēšana?
Kā veicama tāmes ievade, labošana, papildināšana?
Kā pievienot savu palīgu?
Kā pievienot būvdarbu vadītājus?
Kā pievienot/mainīt autoruzraugu/ autoruzzraudzības grupas locekļus?
Kā pievienot/mainīt būvuzraugu/ būvuzraudzības grupas locekļus?
Kā nomainīt atbildīgo būvdarbu vadītāju?
Kā veikt būvdarbu žurnālu ierakstus, to apstiprināšanu?
Ikdienas darbi, saņemto materiāli ieraksti, segto darbu pieņemšanas akti
Būvniecības atkritumu deklarēšana, izvešana un nodošana;
Kā lejupielādēt datus no BIS?
Kā atrast nepieciešami ierakstu žurnālā?

Semināra beigās Jūs saņemsiet apliecinājumu par semināra noklausīšanos. Kursu apmeklējums dod kvalifikācijas punktus būvprakses sertifikāta iegūšanai un sertificēto būvspeciālistu prakses uzraudzībai. Apliecības saņemsiet elektroniski.

Uzzināt vairāk vai pieteikties:
https://lbskonsultants.lv/seminari/elektroniskais-buvdarbu-zurnals-bis-ar-jaunajam-izmainam-bis-funkcionalitate-21-03-2023/

Ja Jums ir jautājumi, vienmēr laipni gaidīti – rakstam: viesturs.dusa@gmail.com