Kategorijas
Pasākumi

Katru otro trešdienu tiekamies LBS bezmaksas konsultācijās par BIS

Aicinu Jūs uz LBS organizētām bezmaksas neklātienes konsultācijām par BIS būvdarbu žurnāla un ar to saistīto funkcionalitātes problēmātiku.

Konsultācijas notiek katru otro trešdienu no 14:00 līdz 16:00 pēc iepriekšējas pieteikšanās – webex platformā. Links Jums tiks nosūtīts pirms konsultācijām. Pieteikties varat šeit: https://buvinzenierusavieniba.lv/konsultacijas-par-elektriska-buvdarbu-zurnala-funkcionalitati/

vai arī rakstam jautajums@bisam.lv – pieteiksim Jūs no savas puses!