Ikdienas jautājumi par BIS

!!! Jautājumu pievienojam nospiežot pogu ‘Pievienot jautājumu’. Jautājums tiks atrādīts pēc redaktora pārbaudes un atbildes sniegšanas.

Forum Navigation

Elektroniskais būvdarbu žurnāla BIS AR JAUNAJĀM IZMAIŅĀM BIS FUNKCIONALITĀTĒ 18.07.2023

 

 

Lektors: V. Duša, BIS Eksperts, Tavs konsultants BISAM.
Ar BIS kopdarbībā jau no 2014 gada, ikdienā nodarbojas ar apmācībām, konsultācijām par BIS funkcionalitāti un tās problēmsituācijām, piedalās BIS attīstības darba grupās.

Seminārs notiks klātienē LBS konsultants mācību centrā un attālināti WEBEX platformā

Vebinārā tiks izskatīti sekojoši jautājumi:

 • Sagatavošanās darbi veiksmīgai darbībai ar elektronisko būvdarbu žurnālu
  • Kā piekļūt būvdarbu žurnālam?
  • Kā es varu darboties no uzņēmuma profila? (Deleģējumi/pilnvarojumi)
  • Kā veicama būvdarbu žurnāla konfigurācija?
  • Kā pievienot savu palīgu / būvdarbu vadītājus?
  • Kā veicama būvizstrādājumu konfigurēšana?
  • Kā veicama tāmes ievade, labošana, papildināšana?
 • Praktiskās darbības ar elektronisko būvdarbu žurnālu
  • Kā pievienot/mainīt autoruzraugu/ autoruzraudzības grupas locekļus/ būvuzraugu/ būvuzraudzības grupas locekļus?
  • Kā nomainīt atbildīgo būvdarbu vadītāju?
  • Kā sagatavot un iesniegt dokumentus (piemēram DVP u.c., kuri nav iekļauti sadaļā ‘būvdarbu gaitā’ (būvdarbu žurnāls))
  • Kā veikt būvdarbu žurnālu ierakstus, to apstiprināšanu (Ikdienas darbi, saņemto materiāli ieraksti, segto darbu pieņemšanas akti, būvniecības atkritumu deklarēšana, izvešana un nodošana)
  • Kā lejupielādēt datus no BIS?
  • Kā ieraksti atrādās kontrolējošo institūciju profilos (bis2)?

Semināra beigās Jūs saņemsiet apliecinājumu par semināra noklausīšanos. Kursu apmeklējums dod kvalifikācijas punktus būvprakses sertifikāta iegūšanai un sertificēto būvspeciālistu prakses uzraudzībai. Apliecības saņemsiet elektroniski.

 

Uzzināt vairāk un pieteikties:

https://lbskonsultants.lv/seminari/elektroniskais-buvdarbu-zurnala-bis-ar-jaunajam-izmainam-bis-funkcionalitate-18-07-2023/