Ikdienas jautājumi par BIS

!!! Jautājumu pievienojam nospiežot pogu ‘Pievienot jautājumu’. Jautājums tiks atrādīts pēc redaktora pārbaudes un atbildes sniegšanas.

Forum Navigation

BIS funkcionalitāte no lietas uzsākšanas līdz PN izpildes iesnieguma iesniegšanai 27.06.2023

Quote

SEMINĀRU VAR KLAUSĪTIES MĀCĪBU CENTRĀ VAI ATTĀLINĀTI.

Lektors: V. Duša, BIS Eksperts, Tavs konsultants BISAM
Ar BIS kopdarbībā jau no 2014 gada, ikdienā nodarbojas ar apmācībām, konsultācijām par BIS funkcionalitāti un tās problēmsituācijām, piedalās BIS attīstības darba grupās.

Vebināra laikā tiek apskatīts vienas būvniecības cikls no uzsākšanas līdz pn izpildes iesnieguma akceptam būvvaldē. 

Vebināra laikā tiek apskatīti arī jaunākie uzlabojumi BIS funkcionalitātē.

Semināra tēmas: 

 • Kompetents / nekompetents ierosinātājs – pilnvarojumi, deleģējumi , pārpilnvarojumi
 • Būvniecības lietas izveide
 • Projektētāju komandas izveide
 • Projekta dokumentācijas ievadīšana
  • manuāli
  • automātiskās augšupielādes faila sagatavošana un augšupielāde
 • Minimālā projekta iesniegšana būvvaldē
 • Tehnisko noteikumu pieprasīšana un saņemšana
 • Projekta skaņojumu pieprasīšana un saņemšana
 • 
Darbības, ja iesniegtie dokumenti ir jāpapildina
  • «Gaidīt uz klienta» / «Trūkst informācijas»
 • Projektēšanas nosacījumu izpildes iesnieguma iesniegšana
 • PIPA – Prioritārā investīciju projekta atzīme
 • KPP – Klusēšana piekrišanas princips
 • Gaidāmie jaunumi

Semināra beigās Jūs saņemsiet apliecinājumu par semināra noklausīšanos. Kursu apmeklējums dod kvalifikācijas punktus būvprakses sertifikāta iegūšanai un sertificēto būvspeciālistu prakses uzraudzībai. Apliecības saņemsiet elektroniski.

Uzzināt vairāk un pieteikties https://lbskonsultants.lv/seminari/bis-funkcionalitate-no-lietas-uzsaksanas-lidz-pn-izpildes-iesnieguma-iesniegsanai-ar-jaunajam-izmainam-bis-funkcionalitate-27-06-2023/