Ikdienas jautājumi par BIS

!!! Jautājumu pievienojam nospiežot pogu ‘Pievienot jautājumu’. Jautājums tiks atrādīts pēc redaktora pārbaudes un atbildes sniegšanas.

Forum Navigation

15. jūnijā LEEA SPEC SC organizē semināru par elektroniskā būvdarbu žurnāla funkcionalitāti BIS

Quote

Seminārā tiks apskatīti sekojoši jautājumi:

Sagatavošanās darbi veiksmīgai darbībai ar elektronisko būvdarbu žurnālu

 • Kā piekļūt būvdarbu žurnālam? (BUN iesniegums / Būvdarbu līgumi)
 • Kā es varu darboties no uzņēmuma profila? 
(Deleģējumi/pilnvarojumi )
 • Kā veicama būvdarbu žurnāla konfigurācija? 
(Tāmes pievienošana, būvmateriālu konfigurēšana)
 • Kā pievienot savu palīgu, ‘apakšnieka’ būvdarbu vadītājus u.c.? 
(Būvdarbu līgumi ar palīgu, apakšnieka speciālistiem)
 • Ko darīt, ja ikdienas darbībā ar BIS nepieciešama palīdzība?
(palīdzības sadaļa, konsultācijas, problēmas pieteikums)

Praktiskās darbības ar elektronisko būvdarbu žurnālu

 • Kā pievienot/mainīt atbildīgo būvdarbu vadītāju, autoruzraugu, būvuzraugu
 • Kā veikt būvdarbu žurnālu ierakstus, to apstiprināšanu?
  (Ikdienas darbi, saņemto materiāli ieraksti, segto darbu pieņemšanas akti, būvniecības atkritumu deklarēšana.)
 • Kā var lejupielādēt ievadītos datus?
 • Gaidāmie jaunumi
 • Ko darīt, ja nepieciešamas izmaiņas projektā?

Lektors: V. Duša, BIS Eksperts, Tavs konsultants BISAM.
Ar BIS kopdarbībā jau no 2014 gada, ikdienā nodarbojas ar apmācībām, konsultācijām par BIS funkcionalitāti un tās problēmsituācijām, tai skaitā arī Rail baltic projektā, piedalās BIS attīstības darba grupās.

Pieteikšanās vebināram elektroniski līdz š.g. 15. maijam.

Par šo vebināru LEEA SpecSC piešķir 10 nosacītus kvalifikācijas punktus sertificētu būvspeciālistu reglamentētās sfēras patstāvīgās prakses uzraudzībā.

Dalības maksa EUR 60.00 (bez PVN).


Pieteikšanās vebināram https://leea.lv/spec-sc/seminari/95-elektroniska-buvdarbu-zurnala-funkcionalitate-bis