Kategorijas
Jaunumi Pasākumi

Būvniecības dokumentācija BIS no lietas uzsākšanas līdz PN izpildes iesnieguma iesniegšanai ar jaunajām izmaiņām BIS funkcionalitātē 25.04.2023

Lektors: V. Duša, BIS Eksperts, Tavs konsultants BISAM.
Ar BIS kopdarbībā jau no 2014 gada, ikdienā nodarbojas ar apmācībām, konsultācijām par BIS funkcionalitāti un tās problēmsituācijām, piedalās BIS attīstības darba grupās.

Vebināra laikā tiek apskatīts vienas būvniecības cikls no uzsākšanas līdz pn izpildes iesnieguma akceptam būvvaldē.

Vebināra laikā tiek apskatīti arī jaunākie uzlabojumi BIS funkcionalitātē.

Semināra tēmas: 

 • Kompetents / nekompetents ierosinātājs – pilnvarojumi, deleģējumi , pārpilnvarojumi
 • Būvniecības lietas izveide
 • Projektētāju komandas izveide
 • Projekta dokumentācijas ievadīšana
  • manuāli
  • automātiskās augšupielādes faila sagatavošana un augšupielāde
 • Minimālā projekta iesniegšana būvvaldē
 • Tehnisko noteikumu pieprasīšana un saņemšana
 • Projekta skaņojumu pieprasīšana un saņemšana
 • Darbības, ja iesniegtie dokumenti ir jāpapildina
  • «Gaidīt uz klienta» / «Trūkst informācijas»
 • Projektēšanas nosacījumu izpildes iesnieguma iesniegšana
 • PIPA – Prioritārā investīciju projekta atzīme
 • KPP – Klusēšana piekrišanas princips

Semināra beigās Jūs saņemsiet apliecinājumu par semināra noklausīšanos. Kursu apmeklējums dod kvalifikācijas punktus būvprakses sertifikāta iegūšanai un sertificēto būvspeciālistu prakses uzraudzībai. Apliecības saņemsiet elektroniski.