Kategorijas
Pasākumi

Tagda vari nāk arī klātienē!!! BIS funkcionalitāte no lietas uzsākšanas līdz nodošanai ekspluatācijā ar jaunajām izmaiņām BIS funkcionalitātē 21.07.2023

Lektors: V. Duša, BIS Eksperts, Tavs konsultants BISAM.
Ar BIS kopdarbībā jau no 2014 gada, ikdienā nodarbojas ar apmācībām, konsultācijām par BIS funkcionalitāti un tās problēmsituācijām, piedalās BIS attīstības darba grupās.

Vebināra laikā tiek apskatīts vienas būvniecības lietas dzīves cikls no tās uzsākšanas līdz nodošanai ekspluatācijā. Vebināra laikā tiek izskatīti arī jaunākie uzlabojumi BIS funkcionalitātē.

Semināra tēmas: 

 • Būvniecības lietas izveide
  • Kompetents / nekompetents ierosinātājs
  • Projektētāju komandas izveide
  • Pilnvarojumi, deleģējumi , pārpilnvarojumi
  • Projekta dokumentācijas ievade
 • Minimālā projekta iesniegšana būvvaldē
 • Tehnisko noteikumu pieprasīšana un saņemšana
 • Projekta skaņojumu pieprasīšana un saņemšana
 • Trešo pušu saskaņojumu pieprasīšana un saņemšana
 • Darbības, ja iesniegtie dokumenti ir jāpapildina «Gaidīt uz klienta» / «Trūkst informācijas»
 • Projektēšanas nosacījumu izpildes iesnieguma iesniegšana
 • Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes iesniegums
 • Atzinumu pieprasīšana un saņemšana
 • Apliecinājums par būves vai tās daļas gatavību ekspluatācijai
 • Izmaiņas projektā būvdarbu gaitā
 • GAIDĀMIE JAUNUMI

Semināra beigās Jūs saņemsiet apliecinājumu par semināra noklausīšanos. Kursu apmeklējums dod kvalifikācijas punktus būvprakses sertifikāta iegūšanai un sertificēto būvspeciālistu prakses uzraudzībai. Apliecības saņemsiet elektroniski. 

Uzzināt vairāk vai pieteikties:

https://lbskonsultants.lv/seminari/bis-funkcionalitate-no-lietas-uzsaksanas-lidz-nodosanai-ekspluatacija-ar-jaunajam-izmainam-bis-funkcionalitate-21-07-2023/