Kategorijas
Pasākumi

22. jūlijā notiks vebinārs ‘Būvdarbu izpildes dokumentācija elektroniskajā vidē’

Kategorijas
Pasākumi

15. jūnijā notiks vebinārs ‘Būvdarbu izpildes dokumentācija elektroniskajā vidē’

Kategorijas
Pasākumi

31.maijā notiks vebinārs -Būvdarbu vadītāja pienākumi būvdarbu gaitā un būvniecības izpilddokumentācija elektroniskajā vidē

Pieteikties varat LBS konsultants mājas lapā https://www.lbskonsultants.lv/event/vebinars-buvdarbu-vaditaja-pienakumi-buvdarbu-gaita-un-buvniecibas-izpilddokumentacija-elektroniskaja-vide-31-maija/ vai arī rakstiet uz epastu jautajums@bisam.lv pieteiksim Jūs no savas puses.

Kategorijas
Pasākumi

25.maijā notiks vebinārs -Būvniecības dokumentācija BIS no lietas uzsākšanas līdz nodošanai ekspluatācijā

Kategorijas
Pasākumi

Katru otro trešdienu tiekamies LBS bezmaksas konsultācijās par BIS

Aicinu Jūs uz LBS organizētām bezmaksas neklātienes konsultācijām par BIS būvdarbu žurnāla un ar to saistīto funkcionalitātes problēmātiku. Konsultācijas notiek katru otro trešdienu no 14:00 līdz 16:00 pēc iepriekšējas pieteikšanās – webex platformā. Links Jums tiks nosūtīts pirms konsultācijām. Pieteikties varat šeit: https://buvinzenierusavieniba.lv/konsultacijas-par-elektriska-buvdarbu-zurnala-funkcionalitati/ vai arī rakstam jautajums@bisam.lv – pieteiksim Jūs no savas puses!

Kategorijas
Pasākumi

Katru ceturtdienu – bezmaksas konsultācijas par BIS.

Aicinu Jūs uz individuālām 30.minūšu garām LEEA SpecSC organizētām bezmaksas neklātienes konsultācijām par BIS neskaidrajiem jautājumiem (dokumentu ievadīšana, iesniegšana būvniecības lietas ietvaros, darbības ar būvdarbu žurnālu, datu ievadīšana sertificētā speciālista profilā u.c.) Konsultācijas notiek ceturtdienās no 09:00 līdz 12:00 pēc iepriekšējas pieteikšanās – webex platformā. Links Jums tiks nosūtīts pirms konsultācijām. Pieteikties varat aizpildot šo […]