Piemēru faili darbam ar BIS elektronisko žurnālu

Tāmes augšupielāde:

Būvizstrādājumu augšupielāde: