Kategorijas
Pasākumi

29. oktobrī tiekamies seminārā/vebinārā par elektronisko būvdarbu žurnālu

Semināru var apmeklēt mācību centrā vai pieslēgties attālināti webex platformā !!!

Kategorijas
Pasākumi

Izmanto bezmaksas konsultāciju par bis jautājumiem

Latvijas Būvinženieru savienība (LBS) aicina apmeklēt bezmaksas konsultācijas sertificētiem būvspeciālistiem par būvniecības informācijas sistēmas (BIS) jautājumiem Katram dalībniekam ieplānotas 30 minūtes. Pieteikties var :https://www.picktime.com/biskonsultacijasrakstot uz viesturs.dusa@gmail.comzvanot 26403978.

Kategorijas
Pasākumi

10. septembrī notiks vebinārs ‘Elektroniskais būvdarbu žurnāls’

Kategorijas
Pasākumi

31.augustā notiks vebinārs -Būvniecības dokumentācija BIS no lietas uzsākšanas līdz nodošanai ekspluatācijā

Kategorijas
Pasākumi

22. jūlijā notiks vebinārs ‘Būvdarbu izpildes dokumentācija elektroniskajā vidē’

Kategorijas
Par mums

Pateikt paldies vai vienoties par ilglaicīgu sadarbību!

Kategorijas
Pasākumi

15. jūnijā notiks vebinārs ‘Būvdarbu izpildes dokumentācija elektroniskajā vidē’

Kategorijas
Pasākumi

31.maijā notiks vebinārs -Būvdarbu vadītāja pienākumi būvdarbu gaitā un būvniecības izpilddokumentācija elektroniskajā vidē

Pieteikties varat LBS konsultants mājas lapā https://www.lbskonsultants.lv/event/vebinars-buvdarbu-vaditaja-pienakumi-buvdarbu-gaita-un-buvniecibas-izpilddokumentacija-elektroniskaja-vide-31-maija/ vai arī rakstiet uz epastu jautajums@bisam.lv pieteiksim Jūs no savas puses.

Kategorijas
Pasākumi

25.maijā notiks vebinārs -Būvniecības dokumentācija BIS no lietas uzsākšanas līdz nodošanai ekspluatācijā

Kategorijas
Pasākumi

Katru otro trešdienu tiekamies LBS bezmaksas konsultācijās par BIS

Aicinu Jūs uz LBS organizētām bezmaksas neklātienes konsultācijām par BIS būvdarbu žurnāla un ar to saistīto funkcionalitātes problēmātiku. Konsultācijas notiek katru otro trešdienu no 14:00 līdz 16:00 pēc iepriekšējas pieteikšanās – webex platformā. Links Jums tiks nosūtīts pirms konsultācijām. Pieteikties varat šeit: https://buvinzenierusavieniba.lv/konsultacijas-par-elektriska-buvdarbu-zurnala-funkcionalitati/ vai arī rakstam jautajums@bisam.lv – pieteiksim Jūs no savas puses!