Kategorijas
Jaunumi

06.10 bezmaksas konsultācijās izskatītie jautājumi

6. oktobrī notika kārtējā konsultācija par bis jautājumiem, sadarbībā ar LBS, kurā izskatījām sekojošus jautājumus:

Kā iesniegt iesniegumu par izmaiņā būvkomersantu reģistrā;

Kā iesniegt apliecinājumu par būves vai tās daļas gatavību ekspluatācijai:

Kā pieprasīt un saņemt atzinumu;

Kā pieprasīt un saņemt tehniskos noteikums;

Kā rīkoties, ja nepieciešamas izmaiņas projektā būvdarbu laikā;

Kā nomainīt atbildīgo būvdarbu vadītāju;

Kas ir deleģējums;

Kāda ir atšķirība starp deleģējumu un pilnvarojumu;

Nākošās konsultācijas būs 13.10.2021 no 12:00 – 16:00
Pieteikties var :
https://www.picktime.com/biskonsultacijas
rakstot uz viesturs.dusa@gmail.com
zvanot 22816600, 26403978.